۱۳۹۶ خرداد ۱۳, شنبه

محراب خاکستری


محراب خاکستریخاکستری تر از
محراب ذهن نیست
گر سالها
در خلوتش نماز گزاری
شک نیست
روزی
روزی که دیر نیست
روزی که دور نیست
چیزی از آن
جز سجده های سهو پیاپی
از انحنای خاطر محراب نگذرد.پر کن پیاله را
بگذار
مدهوش و مست
تا روز رویداد
تقدیر را
با غفلت شلوغ خرابات
آشنا کنیم.مسعود
خرداد 1396

هیچ نظری موجود نیست: